Avís Legal

Avís Legal i condicions d'ús

En kalbarber.cat, i en compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, apostem per la transparència i per això t'informa que:

  • La seva denominació social és: JOAN VILA RODRIGUEZ.
  • El seu domicili social està en: Plaça Marcelina Monteys. No 3, 08320, El Masnou, Barcelona, Espanya.
  • La seva activitat social és: Servei de perruqueria i barberia.
  • N.I.F. : 46336153P
  • Finalitat de la nostra Web: facilitar al client un mitjà per accedir al servei de reserves ofert per la barberia KAL BARBER i com a canal informatiu d'aquesta.

Condicions Generals de kalbarber.cat

Les presents Condicions Generals regulen l'ús (incloent el mer accés) de les pàgines web integrants del lloc web de JOAN VILA RODRIGUEZ (d'ara endavant, “JOAN VILA”), inclosos els continguts i serveis posats a disposició en elles.

Tota persona que accedeixi a l'el portal kalbarber.cat (“Usuari”) accepta sotmetre's a les Condicions Generals vigents a cada moment del portal kalbarber.cat.

La finalitat de la nostra pàgina web

Els serveis prestats per kalbarber.cat són: Servei de Reserva i informació del negoci.

El present avís legal (d'ara endavant, el “Avís Legal”) regula l'ús del lloc web: kalbarber.cat.

Què esperem dels nostres Usuaris

L'accés i/o ús d'aquest lloc web atribueix a qui el realitza la condició d'Usuari, acceptant, des d'aquest mateix moment, plenament i sense cap reserva, el present Avís Legal, així com les condicions particulars que, en el seu cas, el complementin, en relació amb determinats serveis i continguts del lloc web. L'Usuari queda informat, i accepta, que l'accés a la present web no suposa, de cap manera, l'inici d'una relació comercial amb JOAN VILA.

D'aquesta manera, l'usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l'ordre públic.

Queda prohibit l'ús de la web amb finalitats il·lícits o lesius, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament del lloc web.

Respecte dels continguts d'aquest lloc web, es prohibeix: La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial.

Qualsevol vulneració dels drets del prestador o dels legítims titulars.

La seva utilització per a fins comercials o publicitaris.

Que informació recaptem dels nostres Usuaris i amb quina finalitat la utilitzem

En el lloc web existeix la possibilitat de subscriure's a sistemes de seguiment automàtic i Newsletter per a rebre les novetats editades de diferents maneres:

Feed RSS. «Arxivo RSS» o «Feed RSS» (o «XML»): és un arxiu generat per alguns llocs web (i per molts weblogs) que conté una versió específica de la informació publicada en aquesta web. Requereix l'ús d'un agregador de notícies i no precisa de cap dada.

Formularis de subscripció a continguts: dins de la web existeix un formulari per a activar la subscripció. Busqui en la safata d'entrada del seu email. Hauràs de confirmar la teva subscripció perquè puguem validar la teva adreça de correu electrònic. Utilitzaré les dades facilitades per a enviar-te la confirmació de les teves reserves i més informació sobre KAL BARBER.

Formulari de contacte: També existeix un formulari de contacte per a consultes, suggeriments o contacte professional. En aquest cas s'utilitzarà l'adreça de correu electrònic per a respondre a aquestes.

Podràs donar-te de baixa en qualsevol moment dels serveis prestats per kalbarber.cat en els mateixos emails que rebràs de la nostra part. La seva informació està protegida d'acord amb la nostra Política de Privacitat i termes de servei.

En activar una subscripció, comprens i acceptes que:

Des del moment en què efectua la seva subscripció, kalbarber.cat té accés a:

Nom d'usuari i correu electrònic, conformant un fitxer gestionat única i exclusivament per JOAN VILA.

En tot cas, JOAN VILA es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, la presentació i configuració de l'el portal kalbarber.cat, com així també, les presents Condicions Generals o les corresponents Condicions Particulars.

Compromisos i Obligacions amb els nostres Usuaris

L'accés i/o ús d'aquest lloc web atribueix a qui el realitza la condició d'Usuari, acceptant, des d'aquest mateix moment, plenament i sense cap reserva, el present Avís Legal en relació amb determinats serveis i continguts del lloc web.

En la utilització de l'el portal kalbarber.cat, l'Usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de JOAN VILA o de tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar el portal kalbarber.cat o que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització del portal.

JOAN VILA adopta mesures de seguretat raonablement adequades per a detectar l'existència de virus. No obstant això, l'Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics en Internet no són fiables al cent per cent i que, per tant, JOAN VILA no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (Software i Hardware) de l'Usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en aquests.

Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial

Mitjançant aquestes Condicions Generals no se cedeix cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre el portal JOAN VILA ni sobre cap dels seus elements integrants, quedant expressament prohibits a l'Usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a la disposició del públic, extracció, reutilització, reexpedició o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d'ells, excepte en els casos en què estigui legalment permès o sigui autoritzat pel titular dels corresponents drets.

L'usuari coneix i accepta que la totalitat del lloc web, contenint sense caràcter exhaustiu el text, programari, continguts (incloent estructura, selecció, ordenació i presentació dels mateixos) fotografies, material audiovisual i gràfics, està protegida per marques, drets d'autor i altres drets legítims registrats, d'acord amb els tractats internacionals en els quals Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d'Espanya.

Enllaços Externs

Les pàgines del portal JOAN VILA podran proporcionar en moments puntuals, enllaços a altres llocs web propis i continguts que són propietat de tercers. L'únic objecte dels enllaços és proporcionar a l'Usuari la possibilitat d'accedir a aquests enllaços, encara que JOAN VILA no ofereix ni comercialitza per si ni per mitjà de tercers la informació, continguts i serveis disponibles en els llocs enllaçats, ni aprova, supervisa o controla de cap manera els continguts i serveis i qualsevol material de qualsevol naturalesa existent en aquests. JOAN VILA no es responsabilitza en cap cas dels resultats que puguin derivar-se a l'Usuari per accés a aquests enllaços. L'Usuari que es proposi establir qualsevol dispositiu tècnic d'enllaç des del seu lloc web a l'el portal JOAN VILA haurà d'obtenir l'autorització prèvia i escrita de JOAN VILA. L'establiment de l'enllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre JOAN VILA i el propietari del lloc en el qual s'estableixi l'enllaç, ni l'acceptació o aprovació per part de JOAN VILA dels seus continguts o serveis.

Ens importa la teva informació: la nostra Política de Protecció de Dades i Confidencialitat

JOAN VILA es compromet en la utilització de les dades incloses en el fitxer, a respectar la seva confidencialitat i a utilitzar-los d'acord amb la finalitat d'aquest, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-los i adaptar totes les mesures per a evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que s'estableix en el Reial decret 1720/2007 de 21 de desembre pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

L'Usuari garanteix que les dades personals facilitades a través del formulari són veraços, quedant obligat a comunicar qualsevol modificació d'aquests.

Igualment, l'Usuari garanteix que tota la informació facilitada correspon amb la seva situació real, que està posada al dia i és exacta. A més l'Usuari s'obliga a mantenir en tot moment les seves dades actualitzades, sent l'únic responsable de la inexactitud o falsedat de les dades facilitades i dels perjudicis que pugui causar per això a JOAN VILA com a titular del portal kalbarber.cat. , o a tercers amb motiu de la utilització de dita. Se l'informa que podrà exercitar, respecte de les dades recaptades, els drets reconeguts en la Llei orgànica 15/1999, d'accés, rectificació o cancel·lació de dades i oposició. Per això se l'informa que podrà exercir aquests drets mitjançant sol·licitud escrita i signada que podrà enviar, juntament amb fotocòpia del seu DNI o document identificatius equivalent, al domicili postal de JOAN VILA (això és, Plaça Marcelina Monteys. No 3, 08320, El Masnou, Barcelona, Espanya.).

Exclusió de Garanties i Responsabilitat

El Prestador no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin portar causa de:

  • La falta de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de la web o dels seus serveis i continguts
  • L'existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts;
  • L'ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal;
  • La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i llocs a la disposició dels usuaris en el lloc web.

El prestador no es fa responsable en cap concepte dels danys que poguessin dimanar de l'ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

Llei aplicable i jurisdicció

Amb caràcter general les relacions entre JOAN VILA amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquest lloc web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.

Sempre podràs localitzar-nos

En cas que qualsevol Usuari tingués algun dubte sobre aquestes Condicions Generals o qualsevol comentari sobre el portal kalbarber.cat, si us plau dirigeixi's a info@kalbarber.cat.